Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2014

StillCrazy
6759 ff1b
Reposted frommarzyciel marzyciel
StillCrazy
Aventador.
Sponsored post
feedback2020-admin

May 29 2014

StillCrazy
0420 33a2
Reposted frommarzyciel marzyciel

May 06 2014

StillCrazy
2815 7d45
Reposted frombethgadar bethgadar viaElkeringhausen Elkeringhausen

April 25 2014

StillCrazy
1881 a924
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaGentlemans Gentlemans
8279 9183 500
StillCrazy
4563 4d48 500
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaGentlemans Gentlemans

April 18 2014

StillCrazy
8293 2c0e 500
Reposted fromwormstache wormstache viasuits suits
StillCrazy
Reposted fromwormstache wormstache viasuits suits
StillCrazy

April 17 2014

StillCrazy
3271 5f58
Reposted fromsuits suits
StillCrazy
2359 f0e0
Reposted fromsuits suits
StillCrazy
0297 2aed 500
Reposted fromsuits suits

April 15 2014

StillCrazy
1309 b043
Reposted fromBornangel Bornangel viabartch bartch
StillCrazy
StillCrazy
Reposted frommidnightpalace midnightpalace viasuits suits

March 09 2013

StillCrazy

Preisner

Myślisz że ktoś patrzy
Jak płaczesz
I współczuje
Jak sie radujesz
Myślisz, że wszystko
Co Cię otacza
Zbacza z kursu
Myślisz głupią nadzieją, że jak 
Usta są suche
I jak dłonie pomarszczone
Ktoś przyjdzie Cię uratować
Myślisz, że trawa
Płacze rosą
Tylko nie zastanawiasz się
Po co
Myślisz, że myślę
Myśląc co piszę
I ciszę przerywasz hałasem
Myślisz, że zasnę?
Myślisz, że na starość
O Tobie zapomnę,
Że gwiazdy to Ci którzy odeszli
A ja ciągle jestem i jestem
bez przerwy.

February 11 2013

StillCrazy

Preisner

Myślisz że ktoś patrzy
Jak płaczesz
I współczuje
Jak sie radujesz
Myślisz, że wszystko
Co Cię otacza
Zbacza z kursu
Myślisz głupią nadzieją, że jak 
Usta są suche
I jak dłonie pomarszczone
Ktoś przyjdzie Cię uratować
Myślisz, że trawa
Płacze rosą
Tylko nie zastanawiasz się
Po co
Myślisz, że myślę
Myśląc co piszę
I ciszę przerywasz hałasem
Myślisz, że zasnę?
Myślisz, że na starość
O Tobie zapomnę,
Że gwiazdy to Ci którzy odeszli
A ja ciągle jestem i jestem
bez przerwy.

February 05 2013

StillCrazy
5913 7677
Reposted frommarzyciel marzyciel
StillCrazy
2792 0509
Reposted frommarzyciel marzyciel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...